Vrouwen aan de Bal

Vrouwen opgeleid tot Sportcoach

Kibera is de grootste sloppenwijk in Naïrobi (Kenia). Duizenden jonge vrouwen groeien daar op in armoede. Het is voor hen ontzettend moeilijk zich aan hun situatie te ontworstelen. Een belangrijke blokkade wordt gevormd door het gebrek aan gezondheidszorg en aan voorlichting en kennis op het gebied van seksuele gezondheid. Daardoor maken ze ongezonde (seksuele) keuzes en worden maar al te vaak (te) vroeg zwanger.

Vrouwen aan de Bal

De in Den Bosch gevestigde International Sports Alliance (ISA) wil deze cirkel van armoede en ellende doorbreken. ISA gebruikt in al haar projecten en programma’s sport om de positie van jongeren in ontwikkelingslanden te versterken. In Kibera wil de ISA het project ‘Vrouwen aan de bal’ opzetten. Daarbij worden twintig jonge vrouwen uit de wijk opgeleid tot sportcoach. De jonge vrouwen leren in de training niet alleen hoe zij een sportactiviteit moeten leiden maar ook hoe zij een veilige plek kunnen creëren opzetten, een dialoog kunnen voeren en optreden als mentor. Belangrijk onderdeel van de training is het leren begeleiden van een programma voor seksuele gezondheid. In zo’n programma komt een breed scala van thema’s aan bod: gezonde relaties, het recht op je eigen seksualiteit, plezier, hygiëne maar ook het identificeren van plekken in de wijk voor gezondheidscentra of distributie van voorbehoedsmiddelen.

isalogo

Nadat de vrouwelijke coaches zijn opgeleid gaan zij gedurende minimaal tien weken aan de slag met wekelijkse sportactiviteiten voor dertig jonge vrouwen. Voetbal speelt daarbij een grote rol; het is een immens populaire sport in Kenia en voor de meiden is het een enorme oppepper voor hun zelfvertrouwen als ze een behoorlijk een balletje weten te trappen. Het doorbreekt de traditionele jongen-meisje ideeën; ‘als ik net als de jongens kan voetballen, waarom dan niet ook een opleiding volgen, een goede baan krijgen?’

Bij het sporten wordt geprobeerd de jonge vrouwen life skills mee te geven als weerbaarheid, vergroten van zelfvertrouwen en nee zeggen. Na het sporten gaan de vrouwelijke coaches met hun pupillen in gesprek over allerlei zaken die de jonge vrouwen kunnen helpen zelf hun leven goed op de rails te krijgen.  Thema’s die aan bod kunnen komen zijn: de rechten die je hebt als vrouw, bij welke instanties kan je terecht g
aan voor hulp (juridisch en emotioneel), welke voorbehoedsmiddelen zijn er, wat zijn SOA’s en hoe kan je ze voorkomen. Maar ook: wat wil je in een relatie en wat is een goede relatie.

Aan het eind van de periode van tien weken hebben zeshonderd meiden en jonge vrouwen een zetje gekregen in de richting van een betere toekomst. En dat is nog maar het begin; daarna is de volgende groep aan de beurt.

Bij de uitvoering van het project werkt de ISA nauw samen met Amani Kibera (Facebook pagina). Deze vrijwilligers organisatie is opgezet door jongeren die zijn geboren en getogen in de sloppenwijk De organisatie gebruikt sport als middel voor educatie waarbij vrede, geweldloosheid en milieubewustzijn belangrijke issues zijn. Amani Kibera probeert ook jongeren te betrekken bij het bestuur van hun eigen leefgemeenschap.